Tayyab Journal / TUR

Öfke Kontrolü - Ramazan Orucunuzun Mükafatını Azaltabilecek Çatışmalardan Nasıl Kaçınabilirsiniz?

Ramazan
Oruç sırasında insanlar genellikle öfkeyle karşılaşırlar. Öfke ailede, arkadaşlarla olan ilişkilerimizde zarar verebilir, ancak Allah'a yakınlaşmak için öfkemizi kontrol etmeyi öğrenebiliriz.

Ebû Hüreyre'den (Allah ondan razı olsun) nakledilen bir rivayete göre: bir adam Peygamberden (sallallahu aleyhi ve sellem) "Bana hidayet ver" diye sorar. O ise "Öfkelenme" diye buyurmuştur. O kişi isteğini birkaç kez tekrarladı, fakat her defasında [Peygamber (Allah'ın selamı ve selamı onun üzerine olsun)]: "Öfkelenme" diye buyutmuştur (Sahih Buhari).

Öfke patlamasının hem fiziksel hem de zihinsel olarak zararlı olduğunu belirten araştırmalar mevcuttur. Uzmanlar öfkeyi bastırmak için 10'dan 100'e kadar saymayı öneriyor ama sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ne öğretiyor?

  1. "Euzu billahi minaş-şeytani r-racim" deyin. (isti'aza)

Süleyman ibn Surad (Allah ondan razı olsun) dedi ki: “Peygamber ﷺ ile oturuyordum ki iki kişi yakınlarda kavga etmeye başladı. Aynı zamanda içlerinden birinin yüzü kızarmış ve damarları şişmişti. Sonra Peygamber ﷺ şöyle dedi: “Şu anda yaşadıklarını kendinden uzaklaştıracağı sözleri biliyorum. "Şeytandan korunmak için Allah'a ﷻ sığınıyorum" deseydi, şu anda yaşadıkları onu terk ederdi”

Bunu söylerken abdest alabilir veya yürüyüş yapabilirsiniz. Yer değiştirmek öfkeyi bastırmaya yardımcı olabilir:

Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri ayaktayken öfkelenirse otursun. Öfkesi geçerse, o zaman sorun yok. Aksi takdirde, bırakın yatsın”

  1. Öfkeyi bastırmanın bir başka yolu da yeniden çerçevelendirmektir.

Düşünün ki toplu namaz kılıyorsunuz, yakınınızdan biri fısıldıyor ve namaza müdahale ediyor. Onun duasına çok odaklandığını ve etrafta hiçbir şey fark etmediğini hayal edin.

Biri senin sözünü kestiyse ona kızmak için acele etmene gerek yok, ona bir bahane bul, belki seni fark etmemiştir.

Tüm bu ipuçlarını kullanmak, sorunu gözden kaçırdığınız anlamına gelmez. Hayır! Durumu işlemek için zihninizi yeniliyorsunuz.

Öfkenizi ifade edecekseniz doğru zamanda doğru kelimeleri kullanın. Hemen mi tepki vermeli misin? Bir şey olursa, öfkeniz her şeyi geri getirmeye yardımcı olmaz. Bu durumda ne siz ne de karşınızdaki insan anlaşamayacaksınız. Öfkenin yatışmasına ve yerini durumla başa çıkmak için sağlıklı seçeneklere bırakmasına izin vermek için bir ara verin.

Bu yüzden, bir daha sinirlendiğinizde, isti'azah deyin, yerinizi değiştirin ve sonra neler olduğunu daha iyi anlamak için durumu yeniden düşünün.

Bu mübarek ayda şeytan sizi sevabınızdan mahrum etmesin. Ve Allah herkesi korusun! Amin!