Tayyab Journal / TUR

Sadaka ile ilgili en iyi 5 Hadis

"Sadaka" kelimesi, "dürüstlük" ve "doğruluk" kelimelerinden gelmektedir. Onun dürüstlüğünü ve Allah'ı tek İlah olarak kabul ederek yapılan her hareketi sadaka sayılır.

Sadaka o kadar harika ve evrensel bir eylemdir ki, bizzat Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem- Allah'ın selamı onun üzerine olsun) onun avantajlarından ve erdemlerinden bahsetmiştir.
1. “Sadaka vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder (Tirmizî)
Bu, sadakanın ana faydalarından biridir. Sadaka ile günahların bağışlanması hadislerde sıkça bahsedilmektedir. Din adamları (alimleri) burada sözü edilenin küçük günahlar olduğunu söylerler. Büyük günahlar ise ancak tövbe ile affedilir. Küçük günahlar, gözden , dikkatsizce yapılan şeylerdir. Bu nedenle, bir kişinin günü küçük günahlar olmadan tamamlaması için gün boyunca düzenli olarak çeşitli şekillerde sadaka vermek güzel bir şeydir/alışkanlıktır.

2. “En üstün sadaka, Ramazan ayında verilendir.” (Tirmizî)

Bu hadis Ramazan ayında sadakanın kıymetinin arttığını göstermektedir. Ramazan ayında düzenli olarak sadaka vermek her insan için düzenli bir alışkanlık haline gelmelidir. Bu ayda kişi diğer aylara göre verdiğinin çok daha fazlasını alır. Ramazan dışında Zilhicce ayının ilk 10 günü de sadaka vermek için iyi bir zaman olarak kabul edilir ve din alimlerine göre Ramazan ayından daha çok sevap yazılır.

3. “Sadaka vermek malı eksiltmez”
Bu hadisi okuduktan sonra, bunun gerçekle çeliştiği düşünülebilir, ancak din âlimleri bunun kesinlikle doğru olduğunu ve gerçek anlamda zenginliğin ne nicelik ne de nitelik olarak asla azalmadığını söylüyorlar. Hayır için harcadığınız paralar bir şekilde bize geri dönüyor. Bu nedenle sadaka, bizi bir yerde mal kaybından da koruyor.

4. “Her gün [Allah'ın] kulları kalktığında, mutlaka iki melek iner. İçlerinden biri: "Allah’ım! Malını verene güzel bir mükafat ver!" diye dua eder. Diğeri de: "Allah'ım! Cimrilik edenin malını yok et!" diye beddua eder.”

Sadakanın bir diğer faydası da meleklerin dua etmesidir. Çok faydalıdır, çünkü melekler günahsız varlıklardır ve Allah'ın onların dualarını kabul etmemesi için hiçbir sebep yoktur. Dolayısıyla sadaka vermenin biz çifte faydası vardır.

5. "Sadaka vermekte acele ediniz. Muhakkak ki, bela sadakayı aşıp gelemez."
Bu hadis, sadece sadakanın mükafatından bahsetmekle kalmaz, aynı zamanda bir kalkan olacağını, kişiyi belalardan koruyacağını da vaat eder.

Yukarıdaki hadisler, sadakanın büyük faydalarını ve çok yönlülü oluğu ile ilgilidir. Bu nedenle, özellikle hayırlı zamanlarda daha sık sadaka vermeye çalışalım.