Ödemeler. Banka kartıyla online ödeme

Sitemiz alıcı Internet’e bağlıdır ve Hizmet için Visa veya Mastercart banka kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Seçilen Ürün veya hizmeti onayladıktan sonra CloudPayments işlem merkezinin ödeme sayfasını içeren güvenli bir pencereye banka kartı bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Kart sahibinin ek kimlik doğrulaması için 3-D Secure protokolü kullanılacaktır. Amir bankanız belirtilen uygulamayı desteklediği takdirde, ek doğrulama için sunucusuna yönlendirileceksiniz. Ek doğrulama kuralları ve yöntemleri ile ilgili bilgileri banka kartını veren Bankadan alabilirsiniz.

Online ödeme hizmeti, ödeme gizliliği ve güvenliği esaslarına dayalı olarak Visa ve MasterCard Uluslararası ödeme sistemlerinin kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir, bu bağlamda en güncel doğrulama, şifreleme ve kapalı iletişim kanalları üzerinden veri aktarma yöntemleri kullanılmaktadır. Banka kartı bilgileri, CloudPayments ödeme sayfasındaki güvenli pencereye girilecektir.

Ödeme sayfasındaki alanlara kart numarası, kart sahibini adı, kartın son kullanma tarihi, üç haneli güvenlik kodu (VISA için CVV2 veya MasterCard için CVC2) girmeniz gerekmektedir. Tüm gerekli bilgiler banka kartının yüzeyinde belirtilmektedir.

CVV2/ CVC2 — kartın arkasında bulunan üç haneli güvenlik kodudur.

Daha sonra, aynı pencerede, 3-D Secure kodunun girilmesi için amir bankanızın sayfası açılacaktır. Statik 3-D Secure ayarlanmamış ise, telefonunuza kısa mesaj ile iletilecektir. 3-D Secure kod tarafınıza ulaşmadığı takdirde, amir banka ile iletişim kurmanız gerekmektedir.

3-D Secure — Internet ağında kartla ödemelerin güvenliğini sağlayacak en gelişmiş teknolojidir. İşlemi gerçekleştiren kart sahibinin kesin olarak tanımlanmasını ve kartla dolandırıcılık işlemleri riskinin en aza indirilmesini sağlayacaktır.

Güvenlik garantileri

CloudPayments işlem merkezi, banka kartı verilerinizi PCI DSS 3.0 güvenlik standardı gereğince koruyacak ve işleyecektir. Bilgilerin ödeme havuzuna aktarımı, SSL şifreleme teknolojisi kullanılacak gerçekleştirilecektir. Bilgilerin müteakip aktarımı, üst düzey güvenirliliğe sahip kapalı bankacılık ağları üzerinden yapılacaktır. CloudPayments, kart bilgilerini bizimle ve diğer üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Kart sahibinin ek kimlik doğrulaması için 3-D Secure protokolü kullanılacaktır.

Geçekleştirilen ödeme ile ilgili sorularınız oluşması durumunda, [email protected] elektronik posta adresinden ödeme hizmeti müşteri destek servisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Online ödeme güvenliği

Tarafınızdan verilecek kişisel bilgiler (isim, adres, telefon, e-mail, kredi kartı numarası) gizli olup, ifşa edilmeyecektir. Kredi kartınızın bilgileri yalnızca şifreli olarak iletilecek ve Web sunucumuzda saklanmayacaktır.

Özel sayfa üzerinden tarayıcınızın online ödemelerini yapmak için yeterince güvenli olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.

Internet ödemelerin işlenmesinin güvenliği “CloudPayments Kazakhstan” Ltd. Şti. tarafından garanti edilmektedir. Ödeme kartları ile yapılan tüm işlemler, VISA International, MasterCard ve diğer ödeme sistemlerinin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirecektir. Bilgi aktarını sırasında, kartla online ödemelerin güvenliği için özel teknolojileri kullanılmakta olup, veri işlemesi, işlem şirketinin güvenli gelişmiş sunucusunda yapılmaktadır.

Ödeme kartlarıyla ödeme güvenli, çünkü:

 • Yetkilendirme sistemi alıcıya, ödeme kartının ödeme bilgilerinin (numarası, son kullanma tarihi, CVV2/CVC2) dolandırıcıların eline geçmeyeceğini garanti eder, çünkü söz konusu veriler yetkilendirme sunucusunda saklanmaz ve çalınmaz.
 • Alıcı, ödeme bilgileri Internet mağazasının sitesine değil, doğrudan CloudPayments yetkilendirme sistemine girecektir, dolayısıyla alıcı kartının ödeme bilgileri üçüncü kişiler için erişilemezdir.
Teslimat şartları

 1. Müşteri, Siparişi mutabık kalınan sürelerde teslim almayı taahhüt eder.
 2. Mal teslimatı SDEK şirket tarafından hava, kara, deniz ve nehir taşımacılığı ile gerçekleştirilecektir (bundan böyle Taşımacı şirket, Kurye servisi). Mal teslimat masrafları Müşteri hesabından karşılanacaktır. Mal Müşteriye nakledilmek üzere Taşımacı şirkete teslimatı ancak Mal bedelinin Yüklenicinin hesabına gelmesinden sonra gerçekleştirilecektir.
 3. Teslimat, Müşterinin talebi üzerine üçüncü kişiye (Alıcıya) yapılabilecektir. Müşteri, bu hususta, sipariş oluşturma sırasında “Yorumlar” sütununa soyadı, adı, baba adı, adresi, telefon numarasını belirterek Yükleniciyi bilgilendirmeyi taahhüt eder.
 4. Mal, Müşterinin Siparişte belirtmiş olduğu adreste yalnızca Müşteriye (Alıcıya) veya yetkilendirdiği kişiye teslim edilecektir.
Taşımacı şirket temsilcisi, Mal teslim zamanının belirlenmesi için Müşteri (Alıcı) ile iletişim kuracaktır. Nakliye şirketi temsilcisi, belirtilen adreste Müşteri (Alıcı) adına siparişi teslim alan kişiyi, vekâletname ve kimlik ibraz etmeksizin usulünce yetkilendirilmiş olarak kabul edecektir.

 1. Malın teslim alınması sırasında Müşteri (Alıcı) paketi açarak, içeriğini kontrol edebilecektir. Deneme, ayrıca uymayan Malın nakliye şirketi çalışanına iadesi öngörülmemektedir.
 2. Nakliye şirketinin temsilcisi Mal teslimatı ile birlikte, elektronik fiş veya Malın ödemesinin yapıldığını teyit eden diğer belgeyi, mal sevk belgesini, mal, garanti ile ilgili tüm bilgileri, ürün kullanım talimatını (bundan böyle Mal bilgileri), Malın iade usulü ve sürelerine ilişkin bilgiyi iletecektir (bundan böyle Ekli belgeler) (Mal ile birlikte paketlenebilecektir).
 3. Müşteri (Alıcı), Mal kabul belgesini imzalayarak, ambalajın bütünlüğünü, Malın uygun durumda olduğunu, Ekli belgelerin alındığını teyit eder.
 4. Müşterinin (Alıcının), temsilcilerinin mutabık kalınan zamanda Mal teslim yerinde bulunmaması, kabulün reddedilmesi (ambalaj açılmadan) durumunda, nakliye şirketinin temsilcisi Malı Yükleniciye iade edecektir. Yüklenici, Mal için ödenen tutarı, Yüklenicinin Mal teslim ve iade masraflarını kestikten sonra Müşteriye geri gönderecektir. Geri ödeme, iade edilen Malın Yüklenici tarafından kabul edildiği andan itibaren en geç beş banka günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
 5. Mal üzerindeki mülkiyet hakkı, öngörülmeye kayıp veya öngörülmeyen hasar riski, Malın kabulü sırasında Müşteriye (Alıcıya) geçecektir. Müşterinin (Alıcının) Yüklenici veya Kurye hizmeti/nakliye şirketi tarafından verilen sevk belgesini imzalaması, Mal üzerindeki mülkiyet hakkının devrinin teyidi sayılacaktır.
Geri ödemeler

Ödeme kartlarının kullanılması ile online ödeme durumunda, nakit para iadesi yapılmamaktadır. Geri ödeme usulü, uluslararası ödeme sistemlerinin kuralları ile düzenlenmektedir:

 1. Tüketici, Müşteri, Mal teslim edilmeden önce dilediği anda Maldan cayabilecek, teslim edilmesinden sonra 14 takvim günü içinde cayma belgesi düzenlenmelidir;
 2. Uygun kalitedeki Malın iadesi, dış görünüşünün, mührü, fabrika etiketleri, orijinal ambalajı, tüketici özelliklerinin korunması, ayrıca söz konusu Malın satın alındığını ve şartlarını teyit eden belgelerin saklanması kaydıyla yapılabilecektir;
 3. Belirtilen malın müstesna satın alan kişi tarafından kullanılabilecek olması durumunda, tüketici belirli kişisel özelliklere sahip uygun kalitedeki Mallı reddedemez;
 4. Tüketicinin maldan cayması durumunda, satıcı, tüketicinin ilgili talepte bulunduğu tarihi takiben en geç on gün içinde tüketicinin ödediği parayı iade etmelidir.
Banka kartına para iadesi için, talep üzerine şirket tarafından elektronik postaya gönderilecek “Para iadesi talep formu” doldurulmalı ve kimlik belgesinin kopyası eklenerek [email protected] adresine gönderilmelidir.

Banka kartına para iadesi, “Para iadesi talebinin” Şirkete tesellüm ettiği tarihi takiben ____ iş günü içinde yapılacaktır.

Hatalı yapılan işlemler ile ilgili para iadesi için, kimlik belgesinin kopyası ve paranın hatalı çekildiğini teyit eden fiş/makbuzu ekleyerek yazılı talep ile başvuruda bulunulmalıdır. Belirtilen başvuru [email protected] adresine gönderilmelidir.

Geri ödeme tutarı satın alma tutarı ile orantılı olacaktır. Başvuruyu inceleme ve geri ödeme süresi, Başvurunun Şirkete tesellüm ettiği andan itibaren sayılmaya başlayacak ve bayram/tatil günleri hariç iş günü olarak hesaplanacaktır.

Ödeme reddetme durumları:

 • banka kartı Internet üzerinden ödeme gerçekleştirmek için tasarlanmamış olup, bu hususta amir bankanızdan bilgi alabilirsiniz;
 • banka kartıyla ödeme yapmak için yetersiz bakiye. Ödeme kartındaki bakiyeyi banka kartını veren bankaya başvurarak öğrenebilirsiniz;
 • banka kartının bilgilerinin yanlış girilmesi;
 • banka kartının son kullanma tarihi dolmuş. Kartın son kullanma tarihi genellikle (kartın geçerli olduğu ay ve yıl olarak) kartın ön tarafında belirtilmektedir. Kartın son kullanım tarihi ile ilgili olarak amir bankaya başvurarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Banka kartı ile ödeme ve sitenin işleyişi ile ilgili diğer konular için +7 708 182 11 50 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.

Gizlilik

1. Tanımlar

www.tayyab.kz Internet projesi (bundan böyle– URL, “biz”), müşterilerinin ve www.tayyab.kz web sitesinin ziyaretçilerinin (bundan böyle “siz”, “site ziyaretçileri”) bilgilerinin gizliliği konusunu ciddiye almaktadır. Site ziyaretçisinin kişisel verilerini (örneğin: adı, soyadı, baba adı, oturum açma veya şirket adı), ayrıca tarafınızdan URL sitesinde gerçekleştirilen işlemler (örneğin: iletişim bilgileri ile site ziyaretçisinin siparişi) ile ilgili bilgileri içeren bilgiyi kişiselleştirilmiş olarak tanımlamaktayız. Anonim (isimsiz) olarak, belirli site ziyaretçisi ile kesin olarak tanımlanmayan verileri tanımlamaktayız (örneğin: site ziyaret istatistikleri).

2. Bilgi kullanımı

Sitenin belirli ziyaretçisinin kişisel verilerini müstesna kaliteli hizmet sağlamak ve kaydının tutulması için kullanmaktayız. URL sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerine sitenin diğer ziyaretçilerine ifşa etmeyiz. Biz, kişisel verileri asla kamuya açık alanda yayınlamayız ve üçüncü kişilere aktarmayız. Söz konusu bilgilerin Kazakistan Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatı uyarınca yetkili kamu otoritelerine verilmesi hariçtir. Biz, yalnızca toplanan anonim verilere dayalı oluşturulan raporları yayınlıyoruz. Bununla birlikte raporlar, hizmet kullanıcılarının kişiler verileri ile tanımlanabilecek bilgileri içermeyecektir. Biz ayrıca anonim verileri, URL ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla iç analiz için kullanıyoruz.


3. Bağlantılar

www.tayyab.kz sitesi şirketimizle ilgili olmayan ve üçüncü kişilere ait başka sitelere bağlantılar içerebilmektedir. Üçüncü kişilerin sitelerine yerleştirilen bilgilerin doğruluğundan, eksiksizliğinden ve güvenirliğinden sorumlu değiliz ve belirtilen sitelere tarafınızdan bırakılan bilgilerin gizliliğinin korunması ile ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmiyoruz.

4. Sorumluluk sınırlandırması

Biz, işbu gizlilik politikasına uyulması için gerekli çabayı sarf ediyoruz, ancak bilgilerin ifşa edilmesi ile sonuçlanabilecek kontrolümüz dışındaki faktörlerin etkilemesi durumunda, bilgilerin korunmasını garanti edemeyiz. www.tayyab.kz sitesi ve siteye yerleştirilen tüm bilgiler herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” esasına göre verilmektedir. URL sitesine erişimin kısıtlanmasına veya sitenin ziyaret edilmesine ve yerleştirilen bilgilerin kullanılmasına bağlı olarak oluşan olumsuz sonuçlardan, ayrıca herhangi zarardan sorumlu değiliz.

5. İletişim

İşbu politikamız ile ilgili konularda lütfen [email protected] adresine başvurunuz


Tüzel kişi Tayyab:
Özel şirket “Tayyab Central Asia Ltd”
BİN 200640900169
Bulunduğu yer: Kazakistan Cumhuriyeti, Nur-Sultan, Mangilik el caddesi, 55/20, blok C4.1, ofis 127,
BİK KSNVKZKA в АО “Bank Freedom Finance Kazakistan” A.Ş.
İİK KZ86551А127017130KZТOrtağımız olun
Tayyab Central Asya Ltd. - Kazakistan Cumhuriyeti, Nur-Sultan şehri, Mangilik caddesi 55/22, C 4.3 blok, ofis 140 kayıtlı bir adrese sahip «Astana» Uluslararası Finans Merkezi'nde (AFSA-O-CA-2020-0114 No.lu Kuruluş Belgesi) kayıtlı bir şirket. Tayyab Central Asia Ltd. kayıtlı adresi: Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, DIFC, Gate Avenue, Level One, Unit 208, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'ne (Lisans No. 3753) kayıtlı Tayyab Digital Ltd. Şti.'nin bir yan kuruluşudur. Kazakistan Cumhuriyetindeki finansal ortak «Bank RBK» AŞ Lisans No. 1.2.100 / 245/41 05.04.2021 Kazakistan Cumhuriyeti Mali Piyasanın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Ajansı
Visa® tarafından verilen tarihli tescilli bir ticari markadır ve tasarım Visa Incorporated'ın ticari markasıdır
© Tayyab Central Asia Ltd. | Tüm hakları saklıdır 2022
sadece mesajlar
Teknik Destek: