Ödemeler. Banka kartıyla online ödeme

Sitemiz alıcı Internet’e bağlıdır ve Hizmet için Visa veya Mastercart banka kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Seçilen Ürün veya hizmeti onayladıktan sonra CloudPayments işlem merkezinin ödeme sayfasını içeren güvenli bir pencereye banka kartı bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Kart sahibinin ek kimlik doğrulaması için 3-D Secure protokolü kullanılacaktır. Amir bankanız belirtilen uygulamayı desteklediği takdirde, ek doğrulama için sunucusuna yönlendirileceksiniz. Ek doğrulama kuralları ve yöntemleri ile ilgili bilgileri banka kartını veren Bankadan alabilirsiniz.

Online ödeme hizmeti, ödeme gizliliği ve güvenliği esaslarına dayalı olarak Visa ve MasterCard Uluslararası ödeme sistemlerinin kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir, bu bağlamda en güncel doğrulama, şifreleme ve kapalı iletişim kanalları üzerinden veri aktarma yöntemleri kullanılmaktadır. Banka kartı bilgileri, CloudPayments ödeme sayfasındaki güvenli pencereye girilecektir.

Ödeme sayfasındaki alanlara kart numarası, kart sahibini adı, kartın son kullanma tarihi, üç haneli güvenlik kodu (VISA için CVV2 veya MasterCard için CVC2) girmeniz gerekmektedir. Tüm gerekli bilgiler banka kartının yüzeyinde belirtilmektedir.

CVV2/ CVC2 — kartın arkasında bulunan üç haneli güvenlik kodudur.

Daha sonra, aynı pencerede, 3-D Secure kodunun girilmesi için amir bankanızın sayfası açılacaktır. Statik 3-D Secure ayarlanmamış ise, telefonunuza kısa mesaj ile iletilecektir. 3-D Secure kod tarafınıza ulaşmadığı takdirde, amir banka ile iletişim kurmanız gerekmektedir.

3-D Secure — Internet ağında kartla ödemelerin güvenliğini sağlayacak en gelişmiş teknolojidir. İşlemi gerçekleştiren kart sahibinin kesin olarak tanımlanmasını ve kartla dolandırıcılık işlemleri riskinin en aza indirilmesini sağlayacaktır.

Güvenlik garantileri

CloudPayments işlem merkezi, banka kartı verilerinizi PCI DSS 3.0 güvenlik standardı gereğince koruyacak ve işleyecektir. Bilgilerin ödeme havuzuna aktarımı, SSL şifreleme teknolojisi kullanılacak gerçekleştirilecektir. Bilgilerin müteakip aktarımı, üst düzey güvenirliliğe sahip kapalı bankacılık ağları üzerinden yapılacaktır. CloudPayments, kart bilgilerini bizimle ve diğer üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Kart sahibinin ek kimlik doğrulaması için 3-D Secure protokolü kullanılacaktır.

Geçekleştirilen ödeme ile ilgili sorularınız oluşması durumunda, [email protected] elektronik posta adresinden ödeme hizmeti müşteri destek servisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Online ödeme güvenliği

Tarafınızdan verilecek kişisel bilgiler (isim, adres, telefon, e-mail, kredi kartı numarası) gizli olup, ifşa edilmeyecektir. Kredi kartınızın bilgileri yalnızca şifreli olarak iletilecek ve Web sunucumuzda saklanmayacaktır.

Özel sayfa üzerinden tarayıcınızın online ödemelerini yapmak için yeterince güvenli olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.

Internet ödemelerin işlenmesinin güvenliği “CloudPayments Kazakhstan” Ltd. Şti. tarafından garanti edilmektedir. Ödeme kartları ile yapılan tüm işlemler, VISA International, MasterCard ve diğer ödeme sistemlerinin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirecektir. Bilgi aktarını sırasında, kartla online ödemelerin güvenliği için özel teknolojileri kullanılmakta olup, veri işlemesi, işlem şirketinin güvenli gelişmiş sunucusunda yapılmaktadır.

Ödeme kartlarıyla ödeme güvenli, çünkü:

 • Yetkilendirme sistemi alıcıya, ödeme kartının ödeme bilgilerinin (numarası, son kullanma tarihi, CVV2/CVC2) dolandırıcıların eline geçmeyeceğini garanti eder, çünkü söz konusu veriler yetkilendirme sunucusunda saklanmaz ve çalınmaz.
 • Alıcı, ödeme bilgileri Internet mağazasının sitesine değil, doğrudan CloudPayments yetkilendirme sistemine girecektir, dolayısıyla alıcı kartının ödeme bilgileri üçüncü kişiler için erişilemezdir.
Teslimat şartları

 1. Müşteri, Siparişi mutabık kalınan sürelerde teslim almayı taahhüt eder.
 2. Mal teslimatı SDEK şirket tarafından hava, kara, deniz ve nehir taşımacılığı ile gerçekleştirilecektir (bundan böyle Taşımacı şirket, Kurye servisi). Mal teslimat masrafları Müşteri hesabından karşılanacaktır. Mal Müşteriye nakledilmek üzere Taşımacı şirkete teslimatı ancak Mal bedelinin Yüklenicinin hesabına gelmesinden sonra gerçekleştirilecektir.
 3. Teslimat, Müşterinin talebi üzerine üçüncü kişiye (Alıcıya) yapılabilecektir. Müşteri, bu hususta, sipariş oluşturma sırasında “Yorumlar” sütununa soyadı, adı, baba adı, adresi, telefon numarasını belirterek Yükleniciyi bilgilendirmeyi taahhüt eder.
 4. Mal, Müşterinin Siparişte belirtmiş olduğu adreste yalnızca Müşteriye (Alıcıya) veya yetkilendirdiği kişiye teslim edilecektir.
Taşımacı şirket temsilcisi, Mal teslim zamanının belirlenmesi için Müşteri (Alıcı) ile iletişim kuracaktır. Nakliye şirketi temsilcisi, belirtilen adreste Müşteri (Alıcı) adına siparişi teslim alan kişiyi, vekâletname ve kimlik ibraz etmeksizin usulünce yetkilendirilmiş olarak kabul edecektir.

 1. Malın teslim alınması sırasında Müşteri (Alıcı) paketi açarak, içeriğini kontrol edebilecektir. Deneme, ayrıca uymayan Malın nakliye şirketi çalışanına iadesi öngörülmemektedir.
 2. Nakliye şirketinin temsilcisi Mal teslimatı ile birlikte, elektronik fiş veya Malın ödemesinin yapıldığını teyit eden diğer belgeyi, mal sevk belgesini, mal, garanti ile ilgili tüm bilgileri, ürün kullanım talimatını (bundan böyle Mal bilgileri), Malın iade usulü ve sürelerine ilişkin bilgiyi iletecektir (bundan böyle Ekli belgeler) (Mal ile birlikte paketlenebilecektir).
 3. Müşteri (Alıcı), Mal kabul belgesini imzalayarak, ambalajın bütünlüğünü, Malın uygun durumda olduğunu, Ekli belgelerin alındığını teyit eder.
 4. Müşterinin (Alıcının), temsilcilerinin mutabık kalınan zamanda Mal teslim yerinde bulunmaması, kabulün reddedilmesi (ambalaj açılmadan) durumunda, nakliye şirketinin temsilcisi Malı Yükleniciye iade edecektir. Yüklenici, Mal için ödenen tutarı, Yüklenicinin Mal teslim ve iade masraflarını kestikten sonra Müşteriye geri gönderecektir. Geri ödeme, iade edilen Malın Yüklenici tarafından kabul edildiği andan itibaren en geç beş banka günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
 5. Mal üzerindeki mülkiyet hakkı, öngörülmeye kayıp veya öngörülmeyen hasar riski, Malın kabulü sırasında Müşteriye (Alıcıya) geçecektir. Müşterinin (Alıcının) Yüklenici veya Kurye hizmeti/nakliye şirketi tarafından verilen sevk belgesini imzalaması, Mal üzerindeki mülkiyet hakkının devrinin teyidi sayılacaktır.
Geri ödemeler

Ödeme kartlarının kullanılması ile online ödeme durumunda, nakit para iadesi yapılmamaktadır. Geri ödeme usulü, uluslararası ödeme sistemlerinin kuralları ile düzenlenmektedir:

 1. Tüketici, Müşteri, Mal teslim edilmeden önce dilediği anda Maldan cayabilecek, teslim edilmesinden sonra 14 takvim günü içinde cayma belgesi düzenlenmelidir;
 2. Uygun kalitedeki Malın iadesi, dış görünüşünün, mührü, fabrika etiketleri, orijinal ambalajı, tüketici özelliklerinin korunması, ayrıca söz konusu Malın satın alındığını ve şartlarını teyit eden belgelerin saklanması kaydıyla yapılabilecektir;
 3. Belirtilen malın müstesna satın alan kişi tarafından kullanılabilecek olması durumunda, tüketici belirli kişisel özelliklere sahip uygun kalitedeki Mallı reddedemez;
 4. Tüketicinin maldan cayması durumunda, satıcı, tüketicinin ilgili talepte bulunduğu tarihi takiben en geç on gün içinde tüketicinin ödediği parayı iade etmelidir.
Banka kartına para iadesi için, talep üzerine şirket tarafından elektronik postaya gönderilecek “Para iadesi talep formu” doldurulmalı ve kimlik belgesinin kopyası eklenerek [email protected] adresine gönderilmelidir.

Banka kartına para iadesi, “Para iadesi talebinin” Şirkete tesellüm ettiği tarihi takiben ____ iş günü içinde yapılacaktır.

Hatalı yapılan işlemler ile ilgili para iadesi için, kimlik belgesinin kopyası ve paranın hatalı çekildiğini teyit eden fiş/makbuzu ekleyerek yazılı talep ile başvuruda bulunulmalıdır. Belirtilen başvuru [email protected] adresine gönderilmelidir.

Geri ödeme tutarı satın alma tutarı ile orantılı olacaktır. Başvuruyu inceleme ve geri ödeme süresi, Başvurunun Şirkete tesellüm ettiği andan itibaren sayılmaya başlayacak ve bayram/tatil günleri hariç iş günü olarak hesaplanacaktır.

Ödeme reddetme durumları:

 • banka kartı Internet üzerinden ödeme gerçekleştirmek için tasarlanmamış olup, bu hususta amir bankanızdan bilgi alabilirsiniz;
 • banka kartıyla ödeme yapmak için yetersiz bakiye. Ödeme kartındaki bakiyeyi banka kartını veren bankaya başvurarak öğrenebilirsiniz;
 • banka kartının bilgilerinin yanlış girilmesi;
 • banka kartının son kullanma tarihi dolmuş. Kartın son kullanma tarihi genellikle (kartın geçerli olduğu ay ve yıl olarak) kartın ön tarafında belirtilmektedir. Kartın son kullanım tarihi ile ilgili olarak amir bankaya başvurarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Banka kartı ile ödeme ve sitenin işleyişi ile ilgili diğer konular için +7 708 182 11 50 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.

Gizlilik

1. Tanımlar

www.tayyab.kz Internet projesi (bundan böyle– URL, “biz”), müşterilerinin ve www.tayyab.kz web sitesinin ziyaretçilerinin (bundan böyle “siz”, “site ziyaretçileri”) bilgilerinin gizliliği konusunu ciddiye almaktadır. Site ziyaretçisinin kişisel verilerini (örneğin: adı, soyadı, baba adı, oturum açma veya şirket adı), ayrıca tarafınızdan URL sitesinde gerçekleştirilen işlemler (örneğin: iletişim bilgileri ile site ziyaretçisinin siparişi) ile ilgili bilgileri içeren bilgiyi kişiselleştirilmiş olarak tanımlamaktayız. Anonim (isimsiz) olarak, belirli site ziyaretçisi ile kesin olarak tanımlanmayan verileri tanımlamaktayız (örneğin: site ziyaret istatistikleri).

2. Bilgi kullanımı

Sitenin belirli ziyaretçisinin kişisel verilerini müstesna kaliteli hizmet sağlamak ve kaydının tutulması için kullanmaktayız. URL sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerine sitenin diğer ziyaretçilerine ifşa etmeyiz. Biz, kişisel verileri asla kamuya açık alanda yayınlamayız ve üçüncü kişilere aktarmayız. Söz konusu bilgilerin Kazakistan Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatı uyarınca yetkili kamu otoritelerine verilmesi hariçtir. Biz, yalnızca toplanan anonim verilere dayalı oluşturulan raporları yayınlıyoruz. Bununla birlikte raporlar, hizmet kullanıcılarının kişiler verileri ile tanımlanabilecek bilgileri içermeyecektir. Biz ayrıca anonim verileri, URL ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla iç analiz için kullanıyoruz.


3. Bağlantılar

www.tayyab.kz sitesi şirketimizle ilgili olmayan ve üçüncü kişilere ait başka sitelere bağlantılar içerebilmektedir. Üçüncü kişilerin sitelerine yerleştirilen bilgilerin doğruluğundan, eksiksizliğinden ve güvenirliğinden sorumlu değiliz ve belirtilen sitelere tarafınızdan bırakılan bilgilerin gizliliğinin korunması ile ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmiyoruz.

4. Sorumluluk sınırlandırması

Biz, işbu gizlilik politikasına uyulması için gerekli çabayı sarf ediyoruz, ancak bilgilerin ifşa edilmesi ile sonuçlanabilecek kontrolümüz dışındaki faktörlerin etkilemesi durumunda, bilgilerin korunmasını garanti edemeyiz. www.tayyab.kz sitesi ve siteye yerleştirilen tüm bilgiler herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” esasına göre verilmektedir. URL sitesine erişimin kısıtlanmasına veya sitenin ziyaret edilmesine ve yerleştirilen bilgilerin kullanılmasına bağlı olarak oluşan olumsuz sonuçlardan, ayrıca herhangi zarardan sorumlu değiliz.

5. İletişim

İşbu politikamız ile ilgili konularda lütfen [email protected] adresine başvurunuz


Tüzel kişi Tayyab:
Özel şirket “Tayyab Central Asia Ltd”
BİN 200640900169
Bulunduğu yer: Kazakistan Cumhuriyeti, Nur-Sultan, Mangilik el caddesi, 55/20, blok C4.1, ofis 127,
BİK KSNVKZKA в АО “Bank Freedom Finance Kazakistan” A.Ş.
İİK KZ86551А127017130KZТtayyab.kz web sitesini kullanım sözleşmesi

Müdür D.K. Uspanov tarafından temsil edilen özel şirket «Tayyab Central Asia Ltd» (BİN 200640900169, 17 Haziran 2020'de Astana Uluslararası Finans Merkezi Şirketleri kayıt memuru tarafından tescil edilmiştir), bu teklifi, tayyab.kz Web sitesini kullanım teklifin şartlarını, bu Sözleşmede öngörülen şekilde, tüm şartlarını tam ve koşulsuz olarak kabul ederek kabul edebilecek herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye göndermektedir.

Kullanıcı, Sözleşmenin herhangi bir hükmünü kabul etmezse Sözleşme akdedilmez ve Kullanıcının Siteyi kullanma hakkı yoktur. Bu durumda Kullanıcı, Siteden ayrılmayı taahhüt eder.

1. BU SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİNDE KULLANILAN TERİMLER

1.1. Tayyab.kz Web Sitesinin kullanımına ilişkin bu Sözleşmenin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler kullanılacaktır:

1.1.1. «Site sahibi» - Özel şirket «Tayyab Central Asia Ltd» (BIN 200640900169).

1.1.2. «Site» -tayyab.kz, bir dizi web sayfası, bölüm, uygulama, hizmet (bundan böyle sayfalar olarak anılacaktır), içerik ve ayrıca bu bilgilerin ağda İnternet'te kullanılabilirliğini sağlayan ilgili bir programdan oluşur. adres (alan adı): https://tayyab.kz, Sitenin mobil versiyonu dahil.

1.1.3. «İçerik» - Tasarım öğeleri, çizimler, grafikler, fotoğraflar, komut dosyaları, metinler, videolar, müzikler, sesler ve / veya fikri faaliyetin sonucu olan veya olmayan diğer nesnelerle Sitenin bilgi, analitik ve diğer materyalleri, Site Sahibine, Kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait olan haklar.

1.1.4. «Kullanıcı»- 16 yaşına ulaşmış, yasal kapasitede mahkeme tarafından mahrum bırakılmamış veya sınırlandırılmamış veya tüzel kişilik olan herhangi bir kişi.

1.1.5. «Kişisel veriler» - Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre kısıtlı kişisel olarak sınıflandırılan Kullanıcı hakkında bilgiler (soyadı, adı, telefon numarası, e-posta adresleri, erişim bilgileri: şifre, oturum açma / takma ad / ad vb.) veri.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Bu Sözleşme, Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun 395. maddesinin 5. bölümü uyarınca bir arz sözleşmesidir (teklif). Site sahibi, herhangi bir Kullanıcıya Siteyi Sözleşmede belirtilen şartlar ve şekilde kullanma fırsatı verir.

2.2. Sözleşme, Kullanıcının Siteyi kullanarak (Siteyi görüntüleyerek, Sitede yayınlanan bağlantılara tıklayarak) koşullarını kabul ettiğini ifade ettiği, Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun 396. Maddesi, Site Sahibinin teklifinin kabul ettiği (kabul edilmesidir) andan itibaren yürürlüğe girer.

2.3. Sözleşmenin şartları, herhangi bir çekince, sınırlama ve istisna olmaksızın yalnızca eksiksiz olarak kabul edilebilir. Kullanıcının rızasının ifadesi, Sitede Kullanıcı için geçerli davranış kuralları da dahil olmak üzere, Kullanıcının Sözleşmenin şartlarına uyma yükümlülüğünü doğuran bir medeni sözleşmenin akdedilmesi anlamına gelir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Kullanıcı şu haklara sahiptir:

3.1.1. Siteyi kullanmayı bırakmaya ve bu Sözleşmeyi feshetmeye;

3.1.2. Kişisel verilerini iptal etmeye ve bu sözleşmenin otomatik olarak feshedilmesine yol açacak şekilde imha edilmesini talep etmeye;

3.1.3. ___Uygulamayı yüklemek için Sitede yayınlanan bağlantıları kullanmaya;

3.1.4. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı tarafından yasaklanmayan diğer hakları kullanmaya.

3.2. Kullanıcı şunları taahhüt eder:

3.2.1. Sözleşmenin 3.3.1. paragrafları uyarınca yapılan değişiklikleri öğrenmek için periyodik olarak bu Sözleşmenin içeriği hakkında Sitede bilgi edinmek;

3.2.2. Site Sahibinin ve/veya diğer üçüncü şahısların İçerik ve/veya herhangi bir unsuruna ilişkin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemek, özellikle Sitede açıkça izin verilen durumlar dışında (örneğin, sosyal ağlar aracılığıyla "paylaşma" işlevi) Site Sahibinin yazılı izni olmadan, Site Sahibi tarafından ticari amaçlarla (metin, grafik, ses / video vb.) kopyalama, yayınlama, gönderme ve başka bir şekilde dağıtma hakkı yoktur;

3.2.3. Diğer gerekliliklere uymak ve Sözleşme tarafından sağlanan ve/veya Sitenin sayfalarında yayınlanan diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

3.3. Site sahibi şu haklara sahiptir:

3.3.1. Tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda bu Sözleşmedeki hükümleri (kısmen veya tamamen) değiştirebilir, düzenleyebilir, ekleyebilir, tamamlayabilir, hariç tutabilir veya silebilir. Aynı zamanda, Sözleşmenin yeni versiyonu tarafından aksi belirtilmedikçe, Sözleşmenin yeni versiyonu Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer;

3.3.2. Kullanıcılara bilgi mesajları göndermek. Kullanıcı, Siteyi kullanmakla, Kullanıcı tarafından belirtilen e-posta adresine ve/veya abonenin cep telefonu numarasına bilgi mesajları almaya izin verir;

3.3.3. Herhangi bir zamanda, Sitenin tasarımını ve kullanıcı arayüzünü, içeriğini, sağlanan işlevlerin içeriğini değiştirmek, kullanılan komut dosyalarını, yazılımı, İçeriği ve Sitede ve herhangi bir Uygulamada kullanılan veya depolanan diğer nesneleri, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirmek veya tamamlamak;

3.3.4. Tamamen kendi ve Site'nin takdirine bağlı olarak, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatını, bu Sözleşme hükümlerini ihlal eden ve/veya ihlal edebilecek İçerik ve/veya bilgiler de dahil olmak üzere diğer Kullanıcıların, diğer üçüncü kişilerin ve devletlerin haklarına zarar veren veya güvenliklerini tehdit eden herhangi bir İçeriği sebep göstermeksizin ve herhangi bir uyarıda bulunmadan silmek;

3.3.5. Tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına veya bu Sözleşmenin hükümlerine aykırı olarak Kullanıcı tarafından Sitede yayınlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir bilgiyi (Kullanıcının yorumları, mesajları, durumlar, diğer bilgiler ve diğer materyaller dahil) silmek;

3.3.6. Tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sitede yayınlanan belirli materyaller hakkında yorum yapma teknik yeteneğini devre dışı bırakmak;

3.3.7. Site ve İçeriği ile ilgili olarak kendi fikri haklarını korumak için Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı tarafından yasaklanmayan her türlü önlemi almak.

3.5. Site sahibi şunları taahhüt eder:

3.5.1. Sözleşme koşullarındaki değişiklikler hakkında Sitede bilgi yayınlayarak Kullanıcıyı bilgilendirmek;

3.5.2. Bu Sözleşme süresi boyunca Kullanıcının kişisel verilerinin güvenliğini ve korunmasını sağlamak ve bu Sözleşmede ve Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatında açıkça belirtilen durumlar dışında üçüncü şahıslara aktarmamak.

4. SÖZLEŞMENİN ÖZEL ŞARTLARI VE KOŞULLARI

4.1. Kullanıcı şunları onaylar, garanti eder ve kabul eder:

4.1.1 Kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması işlemlerinin sadece işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanması amacıyla olduğunun farkına varır ve bu konuda Site Sahibi'nden herhangi bir talepte bulunmayacağını taahhüt eder;

4.1.2. Site Sahibi tarafından kullanılan teknik koruma araçlarının atlanması ve/veya hacklenmesi de dahil olmak üzere herhangi bir dolandırıcılık eylemi için destek dahil olmak üzere herhangi bir dolandırıcılık eylemi gerçekleştirmeyecektir.

4.2. Kullanıcının şunları yapması yasaktır:

4.2.1. Sosyal, ırksal, ulusal veya dini nefret ve düşmanlığı teşvik eden propaganda veya ajitasyon, savaş propagandası, sosyal, ırksal, ulusal, dini, dilsel ve diğer üstünlükleri yürütmek;

4.2.2. Kullanıcının bu bilgileri ifşa etmek için kanun veya bir sözleşme gereği yeterli hakları yoksa, Sitede yayınlamak veya mesajlar, yorumlar, üçüncü şahısların sınırlı erişim bilgileri (gizli bilgiler) yoluyla iletmek;

4.2.3. Site İçeriğini, diğer Kullanıcıları veya telif hakkı ve diğer münhasır haklara tabi üçüncü şahısları tamamen veya kısmen yayınlamak, çoğaltmak, işlemek, dağıtmak, Sitede yayınlamak, kamuya iletmek, devretmek, satmak veya başka bir şekilde Sözleşme ile belirlenen durumlar, Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatı ve ayrıca Sitede doğrudan belirtilen durumlar dışında önceden izinleri olmaksızın kullanmak;

4.2.4. Sitede, İçeriği bireylerin ve tüzel kişilerin şeref, haysiyet ve ticari itibarına neden olan veya zarar verebilecek, eşit derecede küfür içeren mesajlar, yorumlar, grafikler veya diğer materyaller (gerçeğe uygun olmayanlar dahil) yayınlamak, şiddet, terörizm, mevcut hükümetin, anayasal düzenin şiddetle devrilmesi, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin yanı sıra ülkenin refah ve bütünlüğünün ihlal edilmesi veya tehdit edilmesi;

4.2.5. Sitede pornografik içerikli materyaller veya bu tür materyalleri içeren İnternet sitelerine köprü metni bağlantıları yayınlamak;

4.2.6. Sitenin ve/veya Site öğelerinin işleyişini bozmaya yönelik eylemlerde bulunmak, Site yönetimine ve/veya Site öğelerine veya bunların kapalı bölümlerine (yalnızca Site Sahibine izin verilen bölümler dahil) yetkisiz erişime teşebbüs etmek, ve diğer benzer eylemleri gerçekleştirmek;

4.3. Kullanıcı, aşağıdakiler için koşulsuz izin verir (bu izin dışında ayrı bir onay gerekmez):

4.3.1. Site Sahibi'nin, Kullanıcı'nın çıkarlarını etkileyeceği yetkili organlara ve üçüncü kişilere, Site sayfalarındaki eylemlerine ilişkin bilgileri yalnızca Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatının öngördüğü durumlarda sağlaması;

4.3.2. Kayıt sırasında siteye bağlanan kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve istisnai durumlarda ve yalnızca Siteye işlevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili makul bir meşru talepte bulunan yetkili devlet organlarının talebi üzerine yayılması.

İşbu muvafakatname, yukarıda belirtilen bilgileri içeren ilgili bilgi veya belgelerin Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre belirlenen saklama süresi sona ermeden önce verilir.

5. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

5.1. Kullanıcı, Hesabın kullanımı, Siteye yorum/mesaj gönderme ile ilgili eylemlerinden, üçüncü şahısların veya Kullanıcının haklarının ve meşru menfaatlerinin ihlal edilmesine yol açması da dahil olmak üzere, üçüncü şahıslara verilen zarar için , Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre sorumludur.

5.2. Sitede yapılan tüm işlemlerden Kullanıcı sorumludur.

5.3. Site Sahibi, Sitenin kullanımıyla bağlantılı olarak uğradığı kar veya veri kaybı, şeref, haysiyet veya ticari itibarın zedelenmesi veya yetkisiz erişim dahil olmak üzere doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı Kullanıcının iletişimlerine sorumlu değildir.

5.4. Site sahibi, Kullanıcı tarafından İçeriğin yüklenmesine katılmaz, eylemlerinden veya eylemsizliğinden kontrol etmez ve sorumlu değildir.

5.5. Sitenin sahibi, Kullanıcılar tarafından gönderilen yorumların / mesajların, onları kaldırmaya karar verebileceği sonuçlara göre, ön veya son moderatörlüğünü yapma hakkını saklı tutar.

5.6. Site sahibi, Kullanıcının Sözleşme şartlarını ihlal ettiğini ve bunun sonucunda Kullanıcının Siteye veya bireysel işlevlerine erişiminin reddedildiğini gösteren herhangi bir kanıt, belge vb. veya bu tür bir erişim sonlandırıldığını ve/veya engellendiğini sağlamakla yükümlü değildir.

5.7. Sitenin işleyişindeki teknik problemlerden, siteye yorum yapılamamasından veya Sitedeki linkleri takip edememekten dolayı site sahibi Kullanıcıya karşı sorumlu değildir.

6. SORUMLULUK REDDİ

6.1. Kullanıcı, Siteye, sitede yer alan herhangi bir bilgiye veya çalışmalarının devamına güvenmemelidir. Site sahibi, Site'nin Kullanıcı'nın gereksinimlerini karşılayacağına, hizmetlerin sürekli, hızlı, güvenilir ve hatasız bir şekilde sağlanacağına dair herhangi bir doğrudan garanti veya vaatte bulunmaz; Site kullanılarak elde edilebilecek sonuçların doğru ve güvenilir olacağı; Site kullanılarak elde edilen her türlü ürün, hizmet, bilgi ve İçeriğin kalitesinin Kullanıcı'nın beklentilerini karşılayacağını; Sitedeki tüm hatalar düzeltilecektir.

6.2. Kullanıcı, Site tarafından sağlanan bilgi ve hizmetleri kullanmadan önce, bu Sözleşmeyi akdetmek için gerekli tüm hak ve yetkilere sahip olduğundan emin olmakla yükümlüdür.

6.3. Bu Sözleşmenin şartlarını öğrenmek ve ayrıca bu Sözleşmenin alaka düzeyini takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.

6.4. Sayfaların ve Site İçeriğinin kullanımı ile ilgili sorumluluk tamamen Kullanıcılara aittir. Kullanıcılar, Site tarafından sağlanan içeriğin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşıladığından emin olmakla yükümlüdür.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

7.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın Site'yi görüntüleyerek şartlarını kabul ettiği (kabul) andan itibaren yürürlüğe girer ve süresiz olarak geçerlidir.

7.2. Site sahibi dilediği zaman bir kerelik de dahil olmak üzere Kullanıcı tarafından Sözleşme şartlarının ve/veya Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatının gerekliliklerinin ihlali, herhangi bir durumda zarar görme sırasında Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve nedenlerini açıklamadan Sözleşmeyi tek taraflı olarak mahkeme dışında feshetme, erişimin ve herhangi bir masraf, zarar tazmin etmeksizin Siteyi kullanma hakkının derhal sona erdirilmesi hakkına sahiptir.

7.3. Site sahibi, herhangi bir zamanda Kullanıcı tarafından tek veya sürekli Sözleşmenin şartlarının ve/veya Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatının gerekliliklerinin sistematik ihlali sırasında Kullanıcıyı bilgilendirmeksizin ve herhangi bir neden göstermeksizin, Site İçeriği hakkında Sözleşme kapsamında alınan herhangi bir masraf, kayıp veya iadeyi karşılamadan erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Erişim sağlanmasının güncellenme zamanlaması, Site Sahibi tarafından bağımsız olarak belirlenir.

7.4. Kullanıcı dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin, bu Sözleşmede belirtilen şartlarda, mahkeme dışında tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

8. SON HÜKÜMLER

8.1. Bu sözleşme, kullanıcı ile site sahibi arasında, site içeriği hakkında yorum yapma fırsatının kullanılmasına ilişkin bir medeni sözleşmedir ve varsa, Kullanıcı ile Site Sahibi arasındaki önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer.

8.2. Bu Sözleşme, Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. Bu Sözleşme ile düzenlenmeyen konular, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre çözüme tabidir. Bu Sözleşme kapsamındaki ilişkilerden kaynaklanan tüm olası anlaşmazlıklıklar, Kazakistan Cumhuriyeti'nin mevcut mevzuatında öngörülen şekilde, Kazakistan'ın maddi hukuku normlarına uygun olarak çözülür. Bu Sözleşme metni boyunca, aksi açıkça belirtilmedikçe, «mevzuat» terimi, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı anlamına gelir.

8.3. Herhangi bir nedenle bu Sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün geçersiz veya uygulanamaz bulunması, Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

8.4. Kullanıcı veya diğer kullanıcılar tarafından sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda site sahibinin herhangi bir işlem yapmaması, Site sahibini daha sonra çıkarlarını korumak için uygun önlemleri alma hakkından mahrum bırakmaz ve daha sonra benzer ihlaller olması durumunda Site Sahibinin haklarını reddetmez.
Ortağımız olun
TAYYAB TECHNOLOGIES BİLGİSAYAR PROGRAMCILIK YAZILIM A.Ş.
ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:175 İÇ KAPI NO:7 ŞİŞLİ/ İSTANBUL
© Tayyab Central Asia Ltd. | Tüm hakları saklıdır 2022
sadece mesajlar
Teknik Destek:
Visa® tarafından verilen tarihli tescilli bir ticari markadır ve tasarım Visa Incorporated'ın ticari markasıdır