İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır
Kuran: sure 71, ayet 214
Kazakistan'daki ilk dijital İslami finans hizmeti