Kuşkusuz bir halk kendi durumunu değiştirmedikçe, Allah onların durumunu değiştirmez
Kuran: sure 13, ayet 11
Kazakistan'daki ilk dijital İslami finans hizmeti