Кимес бұрын «БИСМИЛЛЯХ» деп айтыңыз
Қазақстандағы алғашқы цифрлық исламдық қаржы сервисі