Сендерге уәде етілген нәрсе міндетті түрде жүзеге асады
Құран: cүре 77, аят 7
Қазақстандағы алғашқы цифрлық исламдық қаржы сервисі