Gizlilik ve kişisel veri işleme politikası

İş bu gizlilik politikası ve kişisel veri işleme (bundan sonra - Politika), «Tayyab Central Asia Ltd» Özel Şirketi'nin (BIN 200640900169, Astana Uluslararası Finans Merkezi Şirketlerinin kayıt memuru tarafından 17 Haziran 2020'de tescil edilmiş) (bundan böyle - Şirket olarak anılacaktır) web sitesinde kişisel ve diğer verilerin işlenmesi ve kullanılması prosedürünü düzenler. tayyab.kz hizmeti kullanıcılarının kişisel verileri Şirket tarafından işlenmektedir. Şirket, tayyab.kz kullanıcılarının kişisel veri tabanının sahibi ve işletmecisidir. tayyab.kz kullanıcılarının kişisel veri tabanı, şirket'in kayıt olduğu yerde bulunmaktadır.

Bu Politika, Şirket tarafından, İnternet kaynağı tayyab.kz (bundan böyle Site olarak anılacaktır), Tayyab mobil uygulaması (bundan sonra mobil uygulama olarak anılacaktır) ve ilgili hizmetler ve araçlar kullanılarak toplanan kişisel verilerin işlenmesi için oluşturulan prosedürü açıklamaktadır. Tüm belirlenen durumlarda, Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini münhasıran, 21 Mayıs 2013 tarihli, 94-V sayılı Kazakistan Cumhuriyeti "Kişisel veriler ve bunların korunmasına ilişkin" Kanunun gereklilikleri ve ayrıca uluslararası sözleşmeler, Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan anlaşmalar çerçevesinde süreçler. Politika, yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilir. Kullanıcılar, Sitede veya mobil uygulamada yayınlanan bazı bağlantılara tıkladıklarında, Şirketin doğrudan kontrolü dışında toplanan Kullanıcılar hakkında bilgiler, Şirketin barındırma alanı dışında ('google +') başka şirketlerin uygulamalarının web sitelerine vb. yönlendirilebileceklerini bilmelidirler. Bu durumda, üçüncü şahısların web siteleri ve/veya uygulamaları için Gizlilik Politikaları, bu üçüncü şahıslar tarafından kullanıcılardan alınan bilgilerin işlenmesini yönetecektir.

Kullanıcı, kişisel ve diğer verileri site, mobil uygulama aracılığıyla Şirkete aktararak, belirtilen verilerin bu Politikada belirtilen şartlar dahilinde kullanılmasına onay verdiğini onaylar.

Kullanıcı, işbu Politikanın şartlarını kabul etmediği takdirde Siteyi ve mobil uygulamayı kullanmayı bırakmakla yükümlüdür.

İşbu Gizlilik Politikası'nın koşulsuz kabulü, Kullanıcı'nın Site ve/veya mobil uygulamayı kullanmaya başlamasıdır.


1.TERİMLER

1.1. Site - İnternette tayyab.kz adresinde bulunan bir site. Siteye ve bireysel unsurlarına (yazılım, tasarım dahil) ilişkin tüm münhasır haklar tamamen Şirket'e aittir. Münhasır hakların Kullanıcıya devri bu Politikanın konusu değildir.

1.2. Kullanıcı - Siteyi ve/veya mobil uygulamayı kullanan kişi.

1.3. Mevzuat - Kazakistan Cumhuriyeti'nin mevcut mevzuatı.

1.4. Kişisel veriler - Kullanıcının mobil uygulamaya kaydolurken veya Sitenin işlevselliğini kullanma sürecinde bağımsız olarak sağladığı Kullanıcının kişisel verileri.

1.5. Veri - Kullanıcı ile ilgili diğer veriler (Kişisel veri kavramına dahil değildir).


2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

2.1. Şirket, yalnızca Şirket tarafından Hizmetlerin sağlanması ve Kullanıcı ile etkileşim için gerekli olan Kişisel Verileri toplar ve saklar. Şirket, kişisel verileri Kazakistan Cumhuriyeti «Kişisel Veriler Hakkında Kanun» ve Şirketin iç belgelerine uygun olarak kullanmayı taahhüt eder. Kullanıcının kişisel verileri ve diğer verileri ile ilgili olarak, belirtilen verilerin kamuya açık olduğu durumlar dışında, bunların gizliliği korunur.

2.2. Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

2.2.1. Kullanıcıya Hizmetlerin sağlanması;

2.2.2. Kullanıcı ile etkileşim;

2.2.3. Kullanıcıya reklam materyalleri, bilgiler ve talepler göndermek;

2.2.4. İstatistiksel ve diğer araştırmaları yürütmek;

2.2.5. Kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve yönetilmesi, teknik zorlukların çözülmesi ve Sitenin ve/veya mobil uygulamanın çeşitli işlevlerine erişim dahil olmak üzere Kullanıcılara hizmet sağlanması;

2.2.6. Kullanıcıların genel ve bireysel faaliyetlerinin yanı sıra Sitedeki trafik yönetiminin kontrolü;

2.2.7. Hizmet sorunları dahil olmak üzere Kullanıcılar ile iletişim, müşteri hizmetleri veya mevcut herhangi bir iletişim kanalı aracılığıyla yetkili pazarlama iletişimi;

2.2.8. Kullanıcı Sözleşmesine uygunluğun sağlanması;

2.2.9. Kazakistan Cumhuriyeti'nin ikinci kademe bankalarıyla işlem yapma olasılığını değerlendirilmesi;

2.2.10. Para transferleri yapmak için, Kullanıcının kişisel verileri, Şirket tarafından Şirketin karşı tarafına (Şirket temsilcisinin karşı tarafı) ve Kullanıcının transferinin/yönlendirmesinin/işlenmesinin, sipariş(-ler) yapıldığı tüm bankalara/işlem kuruluşlarına/UÖS'ye (uluslararası ödeme sistemleri) sağlanabilmesi için;

2.2.11. İç kontrol ve muhasebe için;

2.2.12. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yetkisiz işlem risklerini en aza indirmek için Kullanıcıların belirlenmesi için;

2.2.13. Şirketin haklarının yargısal ve yargısız korunması için: (I) ilgili sözleşmeler (anlaşmalar) kapsamındaki yükümlülüklerin ihlali durumunda; (II) üçüncü taraflarla olan bir anlaşmazlık da dahil olmak üzere bir anlaşmazlık durumunda;

2.2.14. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak medyada kamuya açık (açıklanmış) veri ve bilgilerin yayınlanması için;

2.2.15. Şirketin, Kullanıcılar ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin ikinci kademe bankaları arasında sonuçlandırılan (sonlandırılabilecek) herhangi bir işlemin sonuçlandırılması ve (veya) yürütülmesi ile ilgili olan ve (veya) ilgili olabilecek üçüncü taraflarla etkileşimi için;

2.2.16. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen sınırlar dahilinde, yetkili kuruluşlara, denetim, değerlendirme ve diğer yetkili kuruluşlara rapor ve (veya) bilgi sağlamak için;

2.2.17. Güvenlik rejimini sağlamak için Şirketin iç belgelerinde öngörülen kısıtlamalara tabi olmak üzere, mobil uygulamaya Şirketin bilgi sistemlerini tespit etmek ve bunlara erişim sağlamak amacıyla,;

değerlendirilmek ve (veya) itirazlara, şikayetlere, önerilere, tavsiyelere, iddialara, talimatlara vb. yanıt verilmesi dahil olmak üzere bilgi alışverişi için;

Kullanıcılar (ve/veya üçüncü taraflar), bir kurye, kurye hizmeti, ekspres posta vb. hizmetleri aracılığıyla göndermek (teslimat)/almak için Kullanıcıların adresine yazışmaların (posta) iletilmesi (alınması) vb.;

2.2.18. pazarlama amacıyla, Şirketin ürünleri ve (veya) hizmetleri hakkında ve ayrıca telefon, faks, diğer iletişim türleri ve açık iletişim kanalları aracılığıyla diğer bildirimler dahil olmak üzere Kullanıcılara herhangi bir bilgi materyali sağlamak (göndermek) ( SMS, e-posta, faks vb. dahil);

2.2.19. Pazarlama ve reklam kampanyalarının geliştirilmesi için Kullanıcılar ve Şirket arasındaki ilişkilerin geçmişini dikkate alarak daha fazla hizmet; Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen (kurulabilir) diğer amaçlar için.

Şirket, internet sitesinde ve/veya mobil uygulamasında topladığı ve aldığı bilgileri yukarıdaki iş amaçlarını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayabilir. Şirket, kişisel verilerin bir arşiv kopyasını tutma hakkına sahiptir. Şirket, kişisel verileri ve verileri Kazakistan Cumhuriyeti sınırları dışındaki sunucularda saklama hakkına sahiptir.

2.3. Şirket ayrıca aşağıdaki verileri işler:

2.3.1. Anketleri, başvuruları ve doğru tanımlamayı doldurmak için gerekli bilgiler: soyadı, adı, baba adı; vatandaşlık; bir kimlik belgesinin verileri, fotoğrafı / videosu; bireysel kimlik numarası; doğum tarihi ve verileri; zemin; fotoğraf; imza; Kullanıcılar ile videolar vb.;

2.3.2. iletişimi sürdürmek için gerekli bilgiler: kayıt yeri, fiili yerleşim yeri (konaklama / ikamet yeri), iş yeri ve pozisyon; telefon numarası (ev, iş, cep), e-posta adresi; adres bilgilerinde yer alan bilgiler vb.;

2.3.3. medeni / sosyal durum hakkında bilgi: evlilik cüzdanı verileri, soyadı, adı, eşin soyadı, eşin kimlik belgesi verileri; bağımlıların ve(veya) diğer aile üyelerinin varlığı / yokluğu; diğer aile üyelerinin, bakmakla yükümlü olunan kişilerin akrabalık derecesi, soyadı, adı, baba adı ve doğum tarihi; resmi temsilcisi ve(veya) vasisi Kullanıcı olan kişilerin listesi; diğer bilgiler;

2.3.4. İş ilişkisinin amacı ve doğası hakkında bilgi;

2.3.5. Eğitim, mesleki faaliyet, resmi pozisyon, iş itibarı hakkında bilgi: eğitim, meslek, nitelikler (ileri eğitim dahil), pozisyon, akademik derece, akademik rütbe, meslek odalarına / kuruluşlara üyelik, yabancı dil bilgisi ve diğer bilgiler; bireysel bir girişimcinin devlet tescil belgesinin verileri, lisanslı faaliyetleri yürütmek için lisans verileri, sertifikalar, patentler, diplomalar, sertifikalar; adli sicil kaydının varlığı/yokluğu hakkında bilgi, cezai/idari sorumluluk doğurur;

2.3.6. banka mevduatlarının varlığı / yokluğu hakkında bilgi (hesap numaraları, özel kart hesapları, türü, yerleştirme süresi, tutarı, mevduat koşulları ve diğer bilgiler); kredilerin varlığı / yokluğu (krediler), banka hesapları (özel kart hesapları dahil), tröst dahil nakit ve menkul kıymetler (hesap numaraları, özel kart hesapları, banka numarası kartları, kod bilgileri dahil olmak üzere anlaşma verileri) banka kartları, kredi geçmişi kodları, edinilen gayrimenkullerin adresleri, bir kredi veya kredinin miktarı ve para birimi, kredinin amacı, kredi koşulları, teminat bilgileri, hesaplardaki bakiyeler ve hareket miktarları, banka kartlarının türleri, limitler ve diğer bilgi;

2.3.7. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının gereklilikleri ve Şirketin iç belgeleri uyarınca Şirket tarafından istenen diğer bilgiler;

2.3.8. yukarıdaki verilere yapılan değişiklikler ve (veya) eklemeler hakkında bilgi.

2.4. Kullanıcılar işbu belgeyle şunları onaylar:

1. Teşkil eden bilgilerin korunmasına benzer bir şekilde kişisel verilerin korunmasının bildirilmesi;

2. Kişisel verilerin toplanmasına ve işlenmesine ilişkin onay, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına aykırı olduğu veya şirkete karşı yerine getirilmemiş bir yükümlülüğün bulunduğu durumlarda iptale tabi değildir;

3. Şirket, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı tarafından belirlenen durumlarda, bankalar ve(veya) kuruluşlar da dahil olmak üzere, Kazakistan Cumhuriyeti'nin mevzuatı tarafından yasaklanmayan herhangi bir etkinliğin düzenlenmesi amacıyla Kullanıcıların onayı olmadan kişisel verileri toplama ve işleme hakkına sahiptir;

4. Şirket, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının gereklilikleri ve uluslararası hukukun gereklilikleri (uluslararası anlaşmaların gereklilikleri) sırasında Kullanıcıların kendilerinden ve herhangi bir üçüncü şahıstan onay olmadan Kullanıcıların kişisel verilerini toplama (alma) ve ayrıca Müşterinin kişisel verilerini üçüncü şahıslara aktarma/kamuya açık kişisel veri kaynaklarında dağıtma hakkına sahiptir;

5.Eğer ilgili sözleşme (-ler), Kullanıcıların kişisel verilerinin açık iletişim kanalları aracılığıyla üçüncü şahıslar tarafından, şahıslar tarafından ve bu riski üstlenen Şirket tarafından aktarılmasını sağlıyorsa / sağlayacaksa, Kullanıcılar, bunların yetkisiz olarak alınması riskinin farkındadır;

6. bu onay, Şirkete, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak, gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere Kullanıcıların kişisel verileriyle herhangi bir eylem (işlem) veya bu tür bir dizi eylem (işlem) gerçekleştirme, toplama, işleme, kaydetme, kopyalama, yedekleme, koruma, tarama, sistemleştirme, biriktirme, Şirket veri tabanları içinde ve dışında depolama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere otomasyon araçlarını kullanmak veya bunları kullanmadan (güvenlik ve gizlilik gereksinimlerine uygun olarak), açıklama (değişiklik, güncelleme), çıkarma, kullanma, aktarma (dağıtım, Kullanıcıların kişisel verilerini işleme hakkı ile üçüncü taraflara aktarım dahil erişim sağlanması), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, imha hakkını verir.;

7. Müşterinin, Şirket tarafından üçüncü şahıslardan alındığına ve (veya) Kullanıcıların kişisel verilerinin Şirket tarafından üçüncü şahıslara aktarıldığına dair Kullanıcıları bilgilendirmek için bildirimde bulunulması gerekli değildir, bu tür kişisel veriler Şirket tarafından toplanabilir (aktarılabilir) ve işlenebilir;

8.Bu onay, Kullanıcıların kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine rızanın Kullanıcılar tarafından Şirkete verildiğinin kanıtı olarak üçüncü taraflara verilebilir.

2.5. Şirket, kişisel verileri ve Kullanıcı verilerini, Kullanıcının izni olmadan aşağıdaki kişilere aktarma hakkına sahiptir:

- soruşturma organları dahil olmak üzere devlet organları ve motive edilmiş talepleri üzerine yerel özyönetim organları;

- Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatı tarafından doğrudan sağlanan diğer durumlarda.

2.6. Şirket, kişisel verileri ve verileri Politikada belirtilmeyen üçüncü kişilere aktarma hakkına sahiptir. Bu Politikanın 2. maddesi, aşağıdaki durumlarda:

- Kullanıcı, bu tür eylemlere rıza gösterdiğini ifade etti;

- Aktarım, kullanıcının siteyi, mobil uygulamayı veya kullanıcıya hizmetlerin sağlanmasının bir parçası olarak gereklidir.

2.7. Şirket, kişisel verilerin ve verilerin otomatik olarak işlenmesini gerçekleştirir. 2.1. Şirket, yalnızca Şirket tarafından Hizmetlerin sağlanması ve Kullanıcı ile etkileşim için gerekli olan Kişisel Verileri toplar ve saklar. Şirket, kişisel verileri Kazakistan Cumhuriyeti «Kişisel Veriler Hakkında Kanun» ve Şirketin iç belgelerine uygun olarak kullanmayı taahhüt eder. Kullanıcının kişisel verileri ve diğer verileri ile ilgili olarak, belirtilen verilerin kamuya açık olduğu durumlar dışında, bunların gizliliği korunur.

2.2. Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

2.2.1. Kullanıcıya Hizmetlerin sağlanması;

2.2.2. Kullanıcı ile etkileşim;

2.2.3. Kullanıcıya reklam materyalleri, bilgiler ve talepler göndermek;

2.2.4. İstatistiksel ve diğer araştırmaları yürütmek;

2.2.5. Kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve yönetilmesi, teknik zorlukların çözülmesi ve Sitenin ve/veya mobil uygulamanın çeşitli işlevlerine erişim dahil olmak üzere Kullanıcılara hizmet sağlanması;

2.2.6. Kullanıcıların genel ve bireysel faaliyetlerinin yanı sıra Sitedeki trafik yönetiminin kontrolü;

2.2.7. Hizmet sorunları dahil olmak üzere Kullanıcılar ile iletişim, müşteri hizmetleri veya mevcut herhangi bir iletişim kanalı aracılığıyla yetkili pazarlama iletişimi;

2.2.8. Kullanıcı Sözleşmesine uygunluğun sağlanması;

2.2.9. Kazakistan Cumhuriyeti'nin ikinci kademe bankalarıyla işlem yapma olasılığını değerlendirilmesi;

2.2.10. Para transferleri yapmak için, Kullanıcının kişisel verileri, Şirket tarafından Şirketin karşı tarafına (Şirket temsilcisinin karşı tarafı) ve Kullanıcının transferinin/yönlendirmesinin/işlenmesinin, sipariş(-ler) yapıldığı tüm bankalara/işlem kuruluşlarına/UÖS'ye (uluslararası ödeme sistemleri) sağlanabilmesi için;

2.2.11. İç kontrol ve muhasebe için;

2.2.12. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yetkisiz işlem risklerini en aza indirmek için Kullanıcıların belirlenmesi için;

2.2.13. Şirketin haklarının yargısal ve yargısız korunması için: (I) ilgili sözleşmeler (anlaşmalar) kapsamındaki yükümlülüklerin ihlali durumunda; (II) üçüncü taraflarla olan bir anlaşmazlık da dahil olmak üzere bir anlaşmazlık durumunda;

2.2.14. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak medyada kamuya açık (açıklanmış) veri ve bilgilerin yayınlanması için;

2.2.15. Şirketin, Kullanıcılar ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin ikinci kademe bankaları arasında sonuçlandırılan (sonlandırılabilecek) herhangi bir işlemin sonuçlandırılması ve (veya) yürütülmesi ile ilgili olan ve (veya) ilgili olabilecek üçüncü taraflarla etkileşimi için;

2.2.16. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen sınırlar dahilinde, yetkili kuruluşlara, denetim, değerlendirme ve diğer yetkili kuruluşlara rapor ve (veya) bilgi sağlamak için;

2.2.17. Güvenlik rejimini sağlamak için Şirketin iç belgelerinde öngörülen kısıtlamalara tabi olmak üzere, mobil uygulamaya Şirketin bilgi sistemlerini tespit etmek ve bunlara erişim sağlamak amacıyla,;

değerlendirilmek ve (veya) itirazlara, şikayetlere, önerilere, tavsiyelere, iddialara, talimatlara vb. yanıt verilmesi dahil olmak üzere bilgi alışverişi için;

Kullanıcılar (ve/veya üçüncü taraflar), bir kurye, kurye hizmeti, ekspres posta vb. hizmetleri aracılığıyla göndermek (teslimat)/almak için Kullanıcıların adresine yazışmaların (posta) iletilmesi (alınması) vb.;

2.2.18. pazarlama amacıyla, Şirketin ürünleri ve (veya) hizmetleri hakkında ve ayrıca telefon, faks, diğer iletişim türleri ve açık iletişim kanalları aracılığıyla diğer bildirimler dahil olmak üzere Kullanıcılara herhangi bir bilgi materyali sağlamak (göndermek) ( SMS, e-posta, faks vb. dahil);

2.2.19. Pazarlama ve reklam kampanyalarının geliştirilmesi için Kullanıcılar ve Şirket arasındaki ilişkilerin geçmişini dikkate alarak daha fazla hizmet; Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen (kurulabilir) diğer amaçlar için.

Şirket, internet sitesinde ve/veya mobil uygulamasında topladığı ve aldığı bilgileri yukarıdaki iş amaçlarını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayabilir. Şirket, kişisel verilerin bir arşiv kopyasını tutma hakkına sahiptir. Şirket, kişisel verileri ve verileri Kazakistan Cumhuriyeti sınırları dışındaki sunucularda saklama hakkına sahiptir.

2.3. Şirket ayrıca aşağıdaki verileri işler:

2.3.1. Anketleri, başvuruları ve doğru tanımlamayı doldurmak için gerekli bilgiler: soyadı, adı, baba adı; vatandaşlık; bir kimlik belgesinin verileri, fotoğrafı / videosu; bireysel kimlik numarası; doğum tarihi ve verileri; zemin; fotoğraf; imza; Kullanıcılar ile videolar vb.;

2.3.2. iletişimi sürdürmek için gerekli bilgiler: kayıt yeri, fiili yerleşim yeri (konaklama / ikamet yeri), iş yeri ve pozisyon; telefon numarası (ev, iş, cep), e-posta adresi; adres bilgilerinde yer alan bilgiler vb.;

2.3.3. medeni / sosyal durum hakkında bilgi: evlilik cüzdanı verileri, soyadı, adı, eşin soyadı, eşin kimlik belgesi verileri; bağımlıların ve(veya) diğer aile üyelerinin varlığı / yokluğu; diğer aile üyelerinin, bakmakla yükümlü olunan kişilerin akrabalık derecesi, soyadı, adı, baba adı ve doğum tarihi; resmi temsilcisi ve(veya) vasisi Kullanıcı olan kişilerin listesi; diğer bilgiler;

2.3.4. İş ilişkisinin amacı ve doğası hakkında bilgi;

2.3.5. Eğitim, mesleki faaliyet, resmi pozisyon, iş itibarı hakkında bilgi: eğitim, meslek, nitelikler (ileri eğitim dahil), pozisyon, akademik derece, akademik rütbe, meslek odalarına / kuruluşlara üyelik, yabancı dil bilgisi ve diğer bilgiler; bireysel bir girişimcinin devlet tescil belgesinin verileri, lisanslı faaliyetleri yürütmek için lisans verileri, sertifikalar, patentler, diplomalar, sertifikalar; adli sicil kaydının varlığı/yokluğu hakkında bilgi, cezai/idari sorumluluk doğurur;

2.3.6. banka mevduatlarının varlığı / yokluğu hakkında bilgi (hesap numaraları, özel kart hesapları, türü, yerleştirme süresi, tutarı, mevduat koşulları ve diğer bilgiler); kredilerin varlığı / yokluğu (krediler), banka hesapları (özel kart hesapları dahil), tröst dahil nakit ve menkul kıymetler (hesap numaraları, özel kart hesapları, banka numarası kartları, kod bilgileri dahil olmak üzere anlaşma verileri) banka kartları, kredi geçmişi kodları, edinilen gayrimenkullerin adresleri, bir kredi veya kredinin miktarı ve para birimi, kredinin amacı, kredi koşulları, teminat bilgileri, hesaplardaki bakiyeler ve hareket miktarları, banka kartlarının türleri, limitler ve diğer bilgi;

2.3.7. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının gereklilikleri ve Şirketin iç belgeleri uyarınca Şirket tarafından istenen diğer bilgiler;

2.3.8. yukarıdaki verilere yapılan değişiklikler ve (veya) eklemeler hakkında bilgi.

2.4. Kullanıcılar işbu belgeyle şunları onaylar:

1. Teşkil eden bilgilerin korunmasına benzer bir şekilde kişisel verilerin korunmasının bildirilmesi;

2. Kişisel verilerin toplanmasına ve işlenmesine ilişkin onay, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına aykırı olduğu veya şirkete karşı yerine getirilmemiş bir yükümlülüğün bulunduğu durumlarda iptale tabi değildir;

3. Şirket, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı tarafından belirlenen durumlarda, bankalar ve(veya) kuruluşlar da dahil olmak üzere, Kazakistan Cumhuriyeti'nin mevzuatı tarafından yasaklanmayan herhangi bir etkinliğin düzenlenmesi amacıyla Kullanıcıların onayı olmadan kişisel verileri toplama ve işleme hakkına sahiptir;

4. Şirket, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının gereklilikleri ve uluslararası hukukun gereklilikleri (uluslararası anlaşmaların gereklilikleri) sırasında Kullanıcıların kendilerinden ve herhangi bir üçüncü şahıstan onay olmadan Kullanıcıların kişisel verilerini toplama (alma) ve ayrıca Müşterinin kişisel verilerini üçüncü şahıslara aktarma/kamuya açık kişisel veri kaynaklarında dağıtma hakkına sahiptir;

5.Eğer ilgili sözleşme (-ler), Kullanıcıların kişisel verilerinin açık iletişim kanalları aracılığıyla üçüncü şahıslar tarafından, şahıslar tarafından ve bu riski üstlenen Şirket tarafından aktarılmasını sağlıyorsa / sağlayacaksa, Kullanıcılar, bunların yetkisiz olarak alınması riskinin farkındadır;

6. bu onay, Şirkete, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak, gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere Kullanıcıların kişisel verileriyle herhangi bir eylem (işlem) veya bu tür bir dizi eylem (işlem) gerçekleştirme, toplama, işleme, kaydetme, kopyalama, yedekleme, koruma, tarama, sistemleştirme, biriktirme, Şirket veri tabanları içinde ve dışında depolama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere otomasyon araçlarını kullanmak veya bunları kullanmadan (güvenlik ve gizlilik gereksinimlerine uygun olarak), açıklama (değişiklik, güncelleme), çıkarma, kullanma, aktarma (dağıtım, Kullanıcıların kişisel verilerini işleme hakkı ile üçüncü taraflara aktarım dahil erişim sağlanması), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, imha hakkını verir.;

7. Müşterinin, Şirket tarafından üçüncü şahıslardan alındığına ve (veya) Kullanıcıların kişisel verilerinin Şirket tarafından üçüncü şahıslara aktarıldığına dair Kullanıcıları bilgilendirmek için bildirimde bulunulması gerekli değildir, bu tür kişisel veriler Şirket tarafından toplanabilir (aktarılabilir) ve işlenebilir;

8.Bu onay, Kullanıcıların kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine rızanın Kullanıcılar tarafından Şirkete verildiğinin kanıtı olarak üçüncü taraflara verilebilir.


2.5. Şirket, kişisel verileri ve Kullanıcı verilerini, Kullanıcının izni olmadan aşağıdaki kişilere aktarma hakkına sahiptir:

- soruşturma organları dahil olmak üzere devlet organları ve motive edilmiş talepleri üzerine yerel özyönetim organları;

- Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatı tarafından doğrudan sağlanan diğer durumlarda.

2.6. Şirket, kişisel verileri ve verileri Politikada belirtilmeyen üçüncü kişilere aktarma hakkına sahiptir. Bu Politikanın 2. maddesi, aşağıdaki durumlarda:

- Kullanıcı, bu tür eylemlere rıza gösterdiğini ifade etti;

- Aktarım, kullanıcının siteyi, mobil uygulamayı veya kullanıcıya hizmetlerin sağlanmasının bir parçası olarak gereklidir.

2.7. Şirket, kişisel verilerin ve verilerin otomatik olarak işlenmesini gerçekleştirir.


3. KİŞİSEL BİLGİLER ve VERİLERİN KORUNMASI

3.1. Şirket, kişisel ve diğer verilerin uygun şekilde korunmasını Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir ve kişisel verilerin korunması için gerekli ve yeterli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

3.2. Uygulanan koruma önlemleri, diğer şeylerin yanı sıra, kişisel verileri yetkisiz veya kazara erişim, imha, değiştirme, engelleme, kopyalama, dağıtım ve ayrıca üçüncü şahısların bunlarla ilgili diğer yasadışı eylemlerinden korumanıza izin verir.

3.3. Şirketin topladığı tüm bilgiler, yetkisiz erişim veya verilerin kullanılmasını önlemek için teknik araçlar ve güvenlik prosedürleri ile korunmaktadır.

4. BİLGİ DEĞİŞİMİ

4.1. Şirket, topladığı bilgileri bağlı kuruluşlarla paylaşabilir. Bu durumda, iletilen veriler Politikanın konusu olmaya devam eder.

4.2. Şirket, Kullanıcıların hangi reklam veya hizmetlerle ilgilenebileceğini daha iyi anlamak, genel kaliteyi iyileştirmek, Site veya hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini veya Şirket'in görüşüne göre büyük sosyal faydalar sağlayabilecek bilimsel araştırmalara katkısını sağlamak için belirli anonimleştirilmiş bilgileri (Kullanıcıların bireysel olarak tanımlanmasına izin vermeyen veriler) üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara, güvenilir ortaklara veya yetkili araştırmacılara aktarabilir..

4.3. Hizmet: Kullanıcılar Şirket ile iletişime geçtiğinde, Şirket - Site ve/veya mobil uygulamasının işleyişi kapsamında - Kullanıcının talebini yerine getirmek için gerekli kişisel bilgileri toplayabilir ve gerekirse geri bildirim alabilir. Şirket ayrıca, Kullanıcı'nın bu amaçla sağlanan mevcut iletişim bilgilerini kullanarak Kullanıcı ile iletişime geçebilir. Şirket ayrıca Kullanıcılarla iletişim hakkında, örneğin Kullanıcılar tarafından gönderilen herhangi bir destek talebi veya onlar tarafından sağlanan herhangi bir geri bildirim gibi diğer bilgileri de toplayabilir.

4.4. Site ve Mobil Veriler: Şirket, IP adresi, yazılım ve donanım özellikleri, Kullanıcı tarafından talep edilen sayfalar, mobil tanımlayıcılar, uygulama kullanım bilgileri ve/veya kullanımdaki diğer cihazlar veya sistem düzeyindeki bilgiler hakkında bilgiler de dahil olmak üzere kullanıcının tarayıcısından veya herhangi bir cihazından otomatik olarak bilgi alabilir ve sunucularına kayıt olabilir. Bu, Sitede veya bir mobil uygulamada veya üçüncü tarafların hizmetlerinde gerçekleşebilir.

4.5. Ekli Bilgiler: Şirket, Kullanıcıları hakkında Şirketin mevcut verilerine iş ortaklarından veya üçüncü şahıslardan hukuka uygun olarak elde edilen bilgileri de ekleyebilir.

5. DİĞER HÜKÜMLER

5.1. Bu Politika ve Kullanıcı ile Şirket arasındaki Politikanın uygulanmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişki için Kazakistan Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır.

5.2. Bu Politikadan kaynaklanan olası tüm ihtilaflar, Şirketin tescil edildiği yerde yürürlükteki mevzuata uygun olarak çözüme tabidir. Mahkemeye gitmeden önce Kullanıcı, zorunlu yargılama öncesi prosedürüne uymalı ve Şirkete yazılı olarak ilgili bir talep göndermelidir. Bir talebe cevap verme süresi 30 (otuz) iş günüdür.

5.3. Herhangi bir nedenle Politikanın bir veya daha fazla hükmünün geçersiz veya uygulanamaz bulunması, Politikanın geri kalan hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

5.4. Şirket, Kullanıcı ile önceden mutabakata varmaksızın, herhangi bir zamanda Politika'yı (kısmen veya tamamen) tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Tüm değişiklikler Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

5.5. Kullanıcı, mevcut sürümü gözden geçirerek Politikadaki değişiklikleri bağımsız olarak izlemeyi taahhüt eder.

5.6. Bu Politika ile ilgili tüm öneri veya sorular e-posta ile [email protected] veya +7 707 114 99 33 telefon ile bildirilmelidir.
Tayyab Central Asya Ltd. - Kazakistan Cumhuriyeti, Nur-Sultan şehri, Mangilik caddesi 55/22, C 4.3 blok, ofis 140 kayıtlı bir adrese sahip «Astana» Uluslararası Finans Merkezi'nde (AFSA-O-CA-2020-0114 No.lu Kuruluş Belgesi) kayıtlı bir şirket. Tayyab Central Asia Ltd. kayıtlı adresi: Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, DIFC, Gate Avenue, Level One, Unit 208, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'ne (Lisans No. 3753) kayıtlı Tayyab Digital Ltd. Şti.'nin bir yan kuruluşudur. Kazakistan Cumhuriyetindeki finansal ortak «Bank RBK» AŞ Lisans No. 1.2.100 / 245/41 05.04.2021 Kazakistan Cumhuriyeti Mali Piyasanın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Ajansı
Visa® tarafından verilen tarihli tescilli bir ticari markadır ve tasarım Visa Incorporated'ın ticari markasıdır.
© Tayyab Central Asia Ltd. | Tüm hakları saklıdır 2021.
Sadece mesajlar